کانون هنر زندگی آرام

شناسه ملی: 14012122280

کانون هنر زندگی آرام

شناسه ملی: 14012122280

حمایت از فعالیتهای کانون
شماره کارت
6037707000464523
شماره حساب بانک کشاورزی
‎1049677445
به نام
فرهنگی تبلیغی هنر زندگی آرام جیرفت

هیئت موسس
سرکار خانم مرسلپور
سرکار خانم رشیدی
آقای مقبلی
حجت الاسلام حمزه ای
حجت الاسلام مرسلپور
آقای دادگستر
کادر اجرایی
سرکار خانم رشیدی
سرکار خانم مرسلپور
حجت الاسلام افشارمنش
حجت الاسلام حمزه ای
حجت الاسلام شیبانی
حجت الاسلام سالاربارده
حجت الاسلام مرسلپور
جناب آقای سعیدی
حمایت از فعالیتهای کانون
شماره کارت
6037707000464523
شماره حساب بانک کشاورزی 
‎1049677445
به نام
 فرهنگی تبلیغی هنر زندگی آرام جیرفت

چند اصل تشکیلات

جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۲:۵۳ ب.ظ
اصل رهبری تشکیلات
 لازم است، رهبر تشکیلات به نسبت با دیگران در ویژگی های زیر برتر باشد:
1 -ایمان و اعتقاد
2-تخصص و علم
4-متعهد بودن
3-هوش و درایت
4-آگاهی از امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و پایبندی به اخذ مشورت
5-سرسخت بودن در اجرای اصول و قوانین
6-(قدرتمندی) قدرت جسمی، قدرت تصمیم گیری، قدرت اِعمال حکم، قاطعیت، قدرت استدلال،سرانجام رساندن کارها، همدلی، صبر،قدرت کنترل خود و دیگران، قدرت پذیرش حق، قدرت ارتباط موثر
7-(عدالت و تقوا) حق‌جویی، اخلاق نیکو، راستگویی، حفظ امانت، حفظ اسرار و...
8-داشتن رحم و مروت 
 
 اصول سازماندهی تشکیلات
1-تقسیم کار و استفاده از متخصصین متعهد و توانمند
2-اطاعت از مافوق
3-سلسله مراتب اشخاص و اتصال به مافوق از طریق سلسله مراتب
4-اولویت تدابیر مافوق
5-مرجعیت رهبر در منازعات و اختالفات
6-انجام فعالیت ها با هماهنگی مافوق
7-مدیریت مالی و جذب بودجه و جلوگیری از مفاسد اقتصادی
8-احترام به مافوق 
 
اصول اخلاقی و اجتماعی انجام کار تشکیلاتی
1-رعایت اخلاق و احترام به دیگران
2 -عفو و گذشت
3-انجان مشورت
4-قاطعیت و شجاعت
5-توکل و صبر
6-صداقت
7-تعهد
 
به طور خلاصه در کار تشکیلاتی این اصول بسیار مهم هستند: تعیین اهداف،تعیین وظایف،تعیین سلسله مراتب سازمانی،ایجاد فرایندهای کاری،توانمندسازی کارکنان،برنامه ریزی و برسی کار،تضمین نمودن کیفیت و خروجی کار،جذب مشتری و متوجه کردن مشتری به خود.
 
منابع:
- "Organizational Principles." Management Study HQ, Available at: https://www.managementstudyhq.com/organizational-principles.html 
 
- "Fundamental Principles of Effective Organizational Management." The Business Journals, Available at: https://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/growth-strategies/2019/07/fundamental-principles-of-effective-organizational.html